active english - szkoła językowa dla dzieci

Zostałem/am poinformowany/a, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych i/lub danych Ucznia, którego jestem opiekunem prawnym jest Szkoła tj. firma pod nazwą Active English Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-354) przy ulicy Inflanckiej 4; email: info@active-english.pl; KRS: 0000741458; NIP: 895-219-21-75; REGON: 380837396.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Szkołę w celu marketingu bezpośredniego Szkoły.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
  • a) zgoda wyrażona przeze mnie w imieniu swoim i/lub Ucznia;
  • b) prawnie uzasadniony interes realizowany przez Szkołę tj. marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz Szkoły:
  • a) usługi informatyczne;
  • b) usługi marketingowe;
  • c) usługi edukacyjne.
 5. Dane osobowe mogą być przechowywane przez Szkołę przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że zgoda dotycząca przetwarzania danych zostanie wycofana.
 6. Mam prawo do żądania od Szkoły jako administratora: dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych.
 7. Mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych.
 8. Mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
 9. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Active English

Active English

Zazwyczaj odpowiadamy w przeciągu kilku minut

I will be back soon

Active English
Cześć! 👋 Jak możemy Ci pomóc?
Messenger